Statements

MUO will do everything possible to stop or reverse deal for Faafu or any part of Maldives

Colombo 10 March 2017 – Top officials of the Maldives United Opposition (MUO) held a Press Conference in Colombo today. The following are excerpts: – We asked for your presence today to highlight unprecedented levels of suppression presently being enforced against Maldivians who are opposed to the sale of Maldivian read more…

MUO petitions President Yaameen Abdul Gayoom to adhere to transparency obligations and the Right to Information Act as regards the future of Faafu Atoll

London 22 February 2017- The Maldivian United Opposition (MUO) petitions President Yaameen Abdul Gayoom to adhere to transparency obligations and the Right to Information Act as regards the future of Faafu Atoll.

Call to stop regime intimidation and coercion in PPM membership drive seen as ruses to further manipulate the electoral process and outcomes of local council elections 2017

London 15 February 2017 – The Maldives United Opposition (MUO) condemns and calls upon all relevant authorities to take urgent steps to immediately stop regime intimidation and coercion in the PPM membership drive presently being enforced in the Maldives.

Call for immediate release of Colonel (Ret) Mohamed Nazim and for Maldives government to honour international treaty obligations

London 27 January 2017 – The Maldives United Opposition (MUO) calls on the Maldives government to immediately release MUO’s Advisor, Former Defense Minister Colonel (Ret) Mohamed Nazim in adherence to findings and requests of the United Nations Working Group on Arbitrary Detention UNWGAD, stated in its opinion adopted on 20th read more…

Condemnation of Maldives government’s coercion of sections of judiciary in fabrication of undisclosed charges to confiscate Shadow Minister’s passport.

London, 26January 2017- The Maldives United Opposition (MUO) condemns in the strongest terms the Maldives government’s coercion of sections of the judiciary in fabrication of undisclosed charges to confiscate the passport of Ms. Shidhatha Shareef, MUO’s Shadow Minister of Health, Social Protection and Gender.

އެމްޔޫއޯގެ ނައިބު ލީޑަރ ކަމަށް އަލްފާޟިލާ ޞިފާ މުހަންމަދު ހަމަޖައްސަވައިފި

ލަންޑަން 10 ޖަނުއަރީ 2017- މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) ގެ ޑިޕިއުޓީ ލީޑަރު ގެ މަގާމަށް އެމްޔޫއޯ ގެ ޝެޑޯ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޞިފާ މުހަންމަދު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. އަލްފާޟިލާ ޞިފާ މުހަންމަދު އެއީ މާލޭ ސިޓީ ގެ ޑިޕިއުޓީ މޭޔަރ ކަމާއި ކައުންސިލް މެމްބަރުކަން އަދި އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހު ގެ ރައީސާ ކަމާއި އަދި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަން އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. read more…

Ms. Sifa Mohamed appointed Deputy Leader of MUO

London 10 January 2017 – The Maldives United Opposition (MUO) has appointed Ms. Sifa Mohamed to the post of Deputy Leader. Ms. Sifa Mohamed is the Maldives United Opposition’s Shadow Minister of Education and also serves as Deputy Mayor and Council Member of Male’ City, as well as President of read more…

Condemnation of government fostering unlawful collusion of state institutions to garner undue favor by interrupting upcoming local council elections

London 20 December 2016 – The Maldives United Opposition (MUO) condemns in the strongest terms the government’s concerted coercion of pro-government members in the Elections Commission and partisan elements in the judiciary, fostering unlawful collusion among key state institutions to garner undue favor by continuing to deny the Maldivian people read more…

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަން ކަމިޝަނުން އޮޅުވާލާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އިންތިޚާބީ ޙައްޤުތައް ގެއްލޭގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން ދޮގުހަދާ އޮޅުވާލަމުންދާ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮސިޝަންގެ ފަރާތުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އަދި މިކަމަކީ ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވާގޮތަށް އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި ކޯޓުތަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން ހިންގަމުންއަންނަ ޖަރީމާއެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ބޭއްވޭ، read more…

Maldives United Opposition calls for the immediate release of MUO Shadow Minister Mr. Ali Niyaz and calls on government to stop disrupting political activity in the run up to Local Council Elections

London, 09 December 2016 – The Maldives United Opposition (MUO) calls for the immediate release of the MUO’s Shadow Minister for Reform of Elections Commission & Independent Institutions Mr. Ali Niyaz, who is also the Maldivian Democratic Party’s Deputy Chairperson and condemns the Maldives Police requesting and obtaining a coerced read more…

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުން އެއީ ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ހިންގުމަށް އޮތް ހުރަހެއް

ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 8 ވަނަ ބާބުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ކަމަށާއި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ހިނދު، ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ނުބޭއްވުމަކީ ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ހިންގުމަށް އޮތް ހުރަހެކެވެ. 25 ޖަނަވަރީ 2017 ގެ ކުރިން read more…

Condemnation of government attempts to intimidate MPs from political dissent through threats of coercing sections of judiciary to endorse confiscation of property

London, 4th November 2016 – The Maldives United Opposition condemns in the strongest terms the government’s concerted and continuing attempts to intimidate MPs from political dissent through threats of coercing sections of the judiciary to endorse confiscation of property and inflicting unlawful financial losses. A court appeal to bolster the read more…

Maldives United Opposition Calls on the Government of Maldives to Stop the Sale of Feydhoofinolhu and Fushidhiggaru; Reiterates that a MUO Government will Seize any Natural Resources Sold Without due Transparency and Process

02 November 2016 – The Maldives United Opposition calls on the Government of Maldives to immediately halt the sale of Feydhoofinolhu and the Fushidhiggaru lagoon. The Ministry of tourism has re- listed Feydhoofinolhu for sale, and announced the selling of the 1,475 Fushidhiggaru hectares’ lagoon.

MUO Reiterates Matters of Concern for Investors

The Maldives United Opposition reiterates rising concerns over foreign companies investing in Maldives at a time when the integrity and independence of all related institutions are being jeopardized with the country’s political situation in chaos.

MUO welcomes PPM Leader’s decision to withdraw support for government and are resolved to work with President Maumoon to rectify injustices and reversals in democracy

London 28 October 2016 – The Maldives United Opposition welcomes PPM founder and Leader former President Maumoon Abdul Gayoom’s decision to withdraw his party’s support for the government and are resolved to work with President Maumoon and PPM MPs to rectify injustices and reversals in democracy.  

MUO extends greetings on 5th anniversary and appreciates announcement by PPM MPs to rectify past wrongs to prioritize national interests

London 27 October 2016 – The Maldives United Opposition (MUO) extends greetings to Leader President Maumoon Abdul Gayoom of the Progressive Party of Maldives (PPM) and members on their 5th anniversary and expresses appreciation for the announcement today by PPM MPs to rectify past wrongs and to prioritize national interests.

MUO condemns government’s despotic attempts to destroy political party system through coercing sections of the judiciary to incriminate opposition leaders

The Maldives United Opposition (MUO) condemns in the strongest terms the government’s despotic attempts to destroy the political party system in Maldives through coercing sections of the judiciary to incriminate opposition leaders. In the latest such attempt, terrorism charges were announced against Deputy Leader of the Maldives United Opposition and read more…

ރައީސް ޔާމީން ވަގުތުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން ގެ ލީޑަރ ޑރ. މުހަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ގޮވާލައްވައިފި.

ލަންޑަން، 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 – ރައީސް ޔާމީން ވަގުތުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށާއި، 2018 ގައި މިނިވަން އިންޞާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ޓަކައި ސިޔާސީޕާޓީ ތަކުގެ (ޔުނިޓީ ނުވަތަ) އެކުވެރި އިންތިގާލީ ސަރުކާރެއް އުފެއްދުމުގެ މަގުފަހި ކޮށްދެއްވާން މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑްއޮޕޮޒިޝަން ގެ ލީޑަރ ޑރ. މުހަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. ބޮޑެތި ކަރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ އާއި ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމުގެ ތުހުމަތުތައް ތަހުގީގުކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ދިވެހި read more…

Call for President Yaameen Abdul Gayoom’s immediate resignation

London, 07 September 2016 – The Maldives United Opposition (MUO) calls upon President Yaameen Abdul Gayoom to resign immediately and to hand over power for the establishment of an interim Unity Government that will pave the way for free and fair Presidential Elections by 2018. The Maldives United Opposition reiterates read more…

ބޮޑެތި ޚިޔާނާތާއި އެކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި މަނީލޯންޑަރިންގެ ނާރެހުގައި ހިމެނޭ ނައިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ޖިހާދާއި ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ދިވެހި ސަލާމަތީ ޚިދްމަތްތަކުން ހައްޔަރުކޮށް ދެއްވުމަށް އެމްޔޫއޯ ގެ ލީޑަރ ޑރ. މުހަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި.

ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ އަދި ރައްޔިތުންގެ ޙައްގުތައް ދަމަހައްޓާ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ބާރުތައް ހޯދާ އިތުބާރު ލިބިގަންނަ އިންތިޒާމެއްކަން ކަށަވަރެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހަރުމުދަލާ، ބައިތުލްމާލަށް ވަންނަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ އަމާނާތްތެރިކަމާއިއެކު އެއިރަކު ސަރުކާރެއް ހިންގަންތިބި ބަޔަކު ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭ އެންމު މުހިއްމު އެއްރުކުނެވެ.

MUO deplores passage of law criminalizing defamation and calls upon Maldives government to desist from muzzling the Press to dispel allegations of high corruption

Male’ 09 August 2016 – The Maldives United Opposition (MUO) deplores the passage today in Peoples Majlis of the Law on Defamation to criminalize defamation and commends MPs who voted against the Law that imposes severe restrictions on free speech and Press freedom.

Call for resolute action from international well-wishers against government’s failures to respect treaty obligations and uphold universal values

Colombo 08 August 2016-  Fact finding missions of the EU, the Commonwealth Ministerial Action Group (CMAG) and EU MEPs during November 2015 and February 2016 as well as later representations found the Maldives government deliberately violating universal values of human rights and democratic best practices.

ވާދަވެރި އިއްތިހާދު ރޫޅާލެވޭތޯ ސަރުކާރުން ހިންގާ ޣައިރު ގާނޫނީ ޢަމަލުތައް ހުއްޓާލައި، ފުލުހުން ގާނޫނީ މަގަށް އެނބުރި ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހައްޔަރުކޮށްދެއްވުމަށް ދެންނެވުން

ދިވެހި ދަވްލަތުގެ ވާދަވެރި ސިޔާސީ އިއްތިހާދު މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަންގެ ލީޑަރ ޑރ. މުހަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން ރައީސް ޔާމީނު ޢަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރު ނަހަމައިން ހިންގާ ޢަމަލުތަކަކީ، އުފެދުނު ދުވަހާ ހަމައިން މި އިއްތިހާދު ރޫޅާލެވޭތޯ ކުރެވޭ ނާކާމިޔާބު މަސައްކަތެއް ކަމުން، އެ ދަހިވެތި ސިޔާސީ ރޭވުމުގައި ޝާމިލް ކުރާ ކުރުމުން ފުލުހުން އެއްކިބާވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

Condemnation of government attempts to intimidate, harass, and tarnish reputations of MUO Shadow Cabinet Ministers

The Maldives United Opposition (MUO) strongly condemns and urges the Maldives government to cease serial and continued attempts to intimidate, harass, and tarnish the reputations of senior members of the opposition. Police summonses issued on 27 July 2016 requisitions three Shadow Ministers of the MUO (Shadow Home Minister Ahmed Thasmeen read more…

Maldives United Opposition expresses alarm over President Yaameen’s announcement of one-man rule and his insults against democratic nations

Male’ 26 July 2016 – The Maldives United Opposition (MUO) expresses alarm over and strongly condemns Maldives President Yaameen Abdul Gayoom’s  announcement of one-man rule and the audacious insults against democratic  nations in his Independence Day Speech. Among the most ominous remarks he made is his declaration of one-man rule, read more…

MUO urges government to stop abusing the judiciary to stifle dissent and reiterates calls for the release of political prisoners

The Maldivian United Opposition (MUO) urges the Maldives government to stop abusing the judiciary to suppress dissent and reiterate calls for the release of all imprisoned on politically motivated charges. The Maldives United Opposition deplores and condemns in the strongest terms the abject brutality of government directed authorities, through obvious read more…

އެމްޔޫއޯ ގެ ރައީސް ޑރ. މުހަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްވި ޚިތާބު: ފަރުދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ މިނިވަންކަންގެއްލި ދިވެހިގައުމުގެ ސިޔާދަތާއި އިސްތިގްލާލް އަނދިރިކަމެއްގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަސް މާދަމާ ފާހަގަ ކުރާއިރު، މިއީ ދިވެހި ގައުމު މިހާހިސާބަށް ނުދެކޭފަދަ ހިތްދަތި އިޙްސާސްތަކެއް ކުރަމުންދާ އަނދިރި ދުވަސްތަކެއް ތަޙައްމަލްކުރި އަހަރެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަކީ ދިވެހިންގެ ފަޚުރުކަމުގައި ވީހިނދު، ދިވެހިންމިނިވަންކަމުގެ މަގުގައި ކުރިދިގުދަތުރުގައި މިހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގައި އެކި މަރުޙަލާގައި ހޯދި ކުރިއެރުމުގެ ތެރެއިން 2008 ގެ ގާނޫނުއަސާސީގައި ދިވެހިންގެ ފަރުދީ މިނިވަންކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތާއި، މިނިވަން ހުޅުވިފައިވާ މުޖްތަމަޢެއްގައި ފަރުދުންނަށް ލިބިގެންވާ އެއްވެއުޅުމާއި، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި، read more…

MUO launches Detainees & Welfare Fund

Male’ 24 July 2016 – The Maldives United Opposition has launched a Detainees & Welfare Fund at a function held on 24 July 2016 at the MDP Secretariat. MUO Shadow Minister for Home Affairs Ahmed Thasmeen Ali, Shadow Minister of Civil Rights Hassan Latheef and Shadow Minister of Health Social read more…

އެމްޔޫއޯ އިން “ޑީޓެއިނީ އެންޑް ވެލްފެއަރ ފަންޑް” ގެ ނަމުގައި ހައްޔަރީން ގެ ޚައިރާތު ފަންޑެއް އިފްތިތާހްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަނުން “ޑީޓެއިނީ އެންޑް ވެލްފެއަރ ފަންޑް” ގެ ނަމުގައި ހައްޔަރީންގެ ޚައިރާތު ފަންޑެއް އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީ  އޮފީހުގައި 24 ޖުލައި 2016 ދުވަހު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްޔޫއޯގެ ދާޚިލީ ހިޔަނި ވަޒީރު އަހްމަދު ތަސްމީނު ޢަލީ އާއި، މަދަނީ ހައްގުތަކުގެ އެމްޔޫއޯ ހިޔަނި ވަޒީރު އަލްއުސްތާޒު ހަސަން ލަތީފާއި، ޞިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމާއި ޖިންސް އާއި ގުޅޭ އެމްޔޫއޯ ހިޔަނި ވަޒީރާ ސިދާތާ ޝަރީފް ނޫސްވެރިންނަށް read more…

MUO calls for reversal of injustice and immediate freedom for Spokesperson Ahmed Mahloof MP.

  The Maldives United Opposition (MUO) strongly condemns the unlawful conduct of the Maldives Criminal Court, seen widely to be politically biased, for the prison sentence of 4 months and 24 days passed today (18 July 2016) on Honourable Ahmed Mahloof MP. The MUO calls for the   reversal of this read more…

މެމްބަރ މަޙްލޫފް ވަގުތުން މިނިވަންކޮށް ބޭއިންޞާފު އަނެއްކޮޅަށްޖަހާން އެމްޔޫއޯ އިން ގޮވާލާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްރިމިނަލް ކޯރޓްގެ އިޖްރާއަތުތަކާ ގާނޫނާ ޚިލާފް ޢަމަލުތައް އެންމެ ވަރުގަދަ ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރ އަޙްމަދު މަޙްލޫފް 4 މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް މިއަދު އެކޯރޓުން ޙުކުމް ކުރި ކުރުން އެއީ ފާޅުކަން ބޮޑު ބޭއިންޞާފެއްކަމުން، އެކަން އަނބުރާލައި، މެމްބަރ އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވަގުތުން މިނިވަން ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަނުން ގޮވާލަމެވެ.

MUO urges Maldives government to adhere to treaty obligations instead of avoiding them through exorbitant expense.

The Maldives United Opposition (MUO) urges the Maldives government to adhere to international treaty obligations instead of expending exorbitant sums of public money to avoid them. Documents submitted to the US Justice Department during June 2016 show that Maldives ambassador Ahmed Sareer had signed an agreement to pay US$55,000/- dollars read more…

ޖުލައި 14 ބޮޑު އެއްވުމުގައި ޢަޒުމްވަރުގަދަ ކެތްތެރިކަމާއި ޖޯޝް އާއި ހިތްވަރާއި އެކު ބައިވެރިވެދެއްވުމަށް ގޮވާލައި، އެމްޑީޕީގެ އަހަރީ ޕެރޭޑަށް ސަރުކާރުން ޣައިރު ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރިމަތި ކުރި ހުރަސްތައް ކުށްވެރިކުރުން.

  އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރެވިގެން 11 ޖުލައި 2016 ވީ ހޯމަދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް މީހުން އެއްވި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޕެރޭޑް ނުވަތަ ސުލްހަވެރި ހިނގާލުމަށް ސަރުކާރުންނާއި ފުލުހުން ޣައިރުގާނޫނީ ހުރަސްތައް މެދުވެރިކޮށްފައިވާތީ އެކަންކަން މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) އިން އެންމެ ވަރުގަދަ ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އެ މުނާސަބަތުގެ ހިނގާލުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގައި ފުލުހުން އިސްކުރައްވާފަވާ ހަރުކަށި ޢަމަލުތަކާ ބައިވެރީންނަށް ނަހަމަގޮތުގައި read more…

Condemnation of unlawful obstruction of the MDPs anniversary parade and call to participate at July 14 rally with resilience, patience and courage.

The Maldives United Opposition (MUO) condemns the government’s unlawful obstruction of the planned rally to celebrate the Maldivian Democratic Party’s (MDPs) 11th anniversary in Male’ on 11 July 2016. The MUO deplores unlawful actions of the Police to intimidate and harass participants and supporters of the MDP, the largest political read more…

ނޫސް ބަޔާން

ނޫސް ބަޔާން އެމްޔޫއޯ ގެ އިތުރު ބައެއް މަގާމް ފުރުއްވާނެ ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސެވުން މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން ގެ އިތުރު ބައެއް މަގާމް ފުރުއްވާނެ ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ހަމަޖެއްސެވި މަގާމް ތަކާއި ބޭފުޅުންނަކީ: ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ޝެޑޯ ކެބިނެޓް ސެކެރެޓަރީ މުހަންމަދު ޒުހައިރު، ޕްރެސް ސެކެރެޓަރީ ޢުމަރު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް، ފޮރިން ސެކެރެޓަރީ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން، މީޑިއާ ސެކެރެޓަރީ މުހަންމަދު މަނިކު، ޗީފް އޮފް ސްޓާފް 01 ޖުލައި 2016 read more…

ސަރުކާރުގެ ވެރިން ދައުލަތުން ވައްކަންކުރެއްވުމާއި ބޮޑެތި ޖިނާއީ ތަހުޤީޤްތަކަށް ފިއްލެވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙް އިންތިހާއަށް ގޯސްވެ، ހަލަބޮލިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ. ޢަލީ ނަޞީރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ވަޒީފާއަކަށް ހަމަޖެއްސަވާފައިވަނީ ދައުލަތުން ވައްކަން ކުރެއްވުމާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ޢަމަލުތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއިން ފިއްލެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަނުން ދެކެމެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަމެވެ. ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވައި މާކެޓް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން read more…

ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން މަރުޙަބާ ދަންނަަވަން

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމާއި ތަކުރާރުކޮށް ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފުވެވަޑައިގަންނަވާ މަންޒަރު ބެއްލުވުމަށް ނުހުންނަވައި މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަނުން ދާދި ފަހުން ގޮވާލި ގޮވާލުމަށް އިޖާބަދެއްވައި އުމަރު ނަސީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެމް.ޔޫ.އޯ.އިން އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ. ޕީޕީއެމް ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އުމަރު ނަސީރު ކުއްލި ގޮތަކަށް އެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަކީ މިއަދު މި ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބިރުވެރިކަމާ ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަކީ read more…

Condemnation of Government Attempts to Abuse the Criminal Justice System to Harass and Incriminate Political Opponents

The Maldives United Opposition condemns in the strongest terms Maldives government’s attempts to bring fabricated charges and unlawfully implicate Dr. Mohamed Jameel Ahmed , Leader of the Maldives United Opposition and Mr. Akram Kamaaludeen, President of the Male’ Caucus of the Maldivian Democratic Party and Chairman of Raajje TV, the read more…

ދިވެހި ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނަށް ދުއްތުރާ ކޮށް ޖަރީމާތަކަށް ތުހުމަތުކުރުމުގައި ފުލުހުންނާއި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ނަހަމައިން ބޭނުން ކުރާތީ އެކަންކަން ކުށްވެރިކުރުން

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން ގެ ލީޑަރ ޑރ. މުހަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދާއި އެމްޑީޕީގެ މާލޭ ދާއިރާގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ މިނިވަން އަދި ވާދަވެރި ފަރާތްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ދައްކުވައިދޭ ހަމައެކަނި ޓީވީ ޗެނަލްގެ ވެރިޔާ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީނާ މެދު އެއްވެސް އަޞްލެއް ނެތި ޖަރީމާތަކަށް ތުހުމަތުކޮށް، ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކުށުގައި ބައްދާން ދިވެހި ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރިއަށް އެގެންދާ ކަންކަން މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން އިން އެންމެ މަތީ read more…

މަރުގެ ޙުކުމަކީ ރައްކާތެރި ޝަރުޢީނިޒާމެއްނެތި ސިޔާސީގޮތުންކުރާކަމެއް، އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު، ދިވެހި ތާރީޚުގައިވެސް ހީނަރުނުވާ މިންވަރަށް ހީނަރުވެ، ހަމަހަމަކަމާއި، ޢަދުލުއިންސާފު ގެއްލި، ޝަރުޢީ ނިޒާމާ މެދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލިފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި އިންސާނުންގެ ފުރާނަ ހިފުން ފަދަ ބޮޑެތި ޙުކުމްތަައް ދިވެހި ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ފޫގަޅާފައިވާކަމީ “މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން” އިން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ. އަދި އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރުގެ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަމެވެ. ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްﷲ read more…

ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްތަކާއި ހަމަތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިންމު- ހިޔަނި ވަޒީރު ހަސަން ލަތީފް

ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްތަކާއި ހަމަތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިންމު ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން ގެ މަދަނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ހިޔަނި ވަޒީރު އަލްއުސްތާޒް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސްވެރިންނާއިއެކު ބޭއްވެވި ދެ ބައްދަލުކުރެއްވުމެއްގައި އެފަރާތްތަކާ މުޚާތަބް ކުރައްވައި ހިޔަނި ވަޒީރު ވިދާޅުވީ، ޑިމޮކްރެސީއެއްގެ އަސާސްތަކާއި އުޞޫލުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައި read more…

ކާނަލް ރޓ. މުޙައްމަދު ނާޒިމް ފްރޭމްކުރުމުގައި ފުލުހުން ބައިވެރިވިކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިއުތިރާވެވަޑައިގަތުމުން ކާނަލް ނާޒިމް މިހާރުން މިހާރަށް މިނިވަން ކުރަން ޖެހޭ

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް ރޓ. މުޙައްމަދު ނާޒިމް ދިރިއުޅުއްވާ އެޕާޓްމަންޓުން ބޭނުންކުރުން މަނާ ހަތިޔާރު ފެނުނު ކަމަށް ބުނެ 11 އަހަރަށް ނުޙައްޤުން ޖަލަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނިކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީޢަތާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިހާރު ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކުން ކާނަލް ނާޒިމްއަށް ކުރީ ނުޙައްޤު ދަޢުވާއެއްކަމާއި އެއީ ބާޠިލް ޝަރީޢަތެއްކަން ހާމަވެއެވެ. އެހެން ކަމުން ކާނަލް ނާޒިމްގެ ޖަލު read more…

މާމިގިލި ކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މައްޗަށް ހިންގީ އިންސާފުވެރި ޝަރީޢާތެއް ނޫން، މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލުން

އދ. މާމިގިލި ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ނިހާންގެ މައްޗަށް ނުޙައްޤު ދައުވާްއެއް އުފުލައި ބޭއިންސާފު ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްފަހު 17 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރުން އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ނިހާންގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި އިންސާފުވެރި ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ގޮންޖަހައި އެމަނިކުފާނަށް ޙުކުމް އިއްވާފައިވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ، ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަޑުތަކާ ޚިލާފަށެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް read more…

ޢަދުލުވެރި ޝަރީޢަތަކާ ނުލައި ކުރެވޭ ޙުކުމްތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަޙްމަދު އަދީބާއި، ކުރީގެ ދައުލަތުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލް މުހުތާޒް މުހުސިނާއި، އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ސްޓާފް ސާރޖަންޓް ހަސަން ރިކާޒާއި ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު އާމިރުގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ދައުވާތަކެއް އުފުލައި ދިގު ޖަލުގެ ޙުކުމްތަކެއް ކޮށްފައިވަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހީނަރުވަމުން އަންނަ ސިޔާސީ ޙާލަތު ވަރަށް ސާފުކޮށް ހާމަވެއެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަދަ ޢަދުލުވެރި ޝަރީޢަތުން މަޙްރޫމްކޮށް މި ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ޙުކުމް އިއްވާފައިވަނީ އިންސާފުވެރި ޝަރުޢީ read more…

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ހިންގާފައިވަނީ ބޭއިންސާފު ޝަރީޢަތެއް

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަޙްމަދު އަދީބު ދިރިއުޅުއްވާ އެޕާޓްމަންޓުގައި ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅުއްވި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ އުފުލައި ޤާނޫނު އަސާސީގައި ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާފަދަ ޢަދުލުވެރި އަދި އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކުން މަހްރޫމްކޮށް 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ އިންސާފުން އެއްކިބާވެފައިވާ ޙުކުމެއް ކަމުގައި ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަނުން ދެކެމެވެ. އަޙްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ހިންގުނު ޝަރީޢަތުގައިވެސް ޝަރުޢީ ނިޒާމާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ފާހަގަ ކުރަމުން read more…

ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީތައް އިތުރުވަމުން އަންނަކަމީ ރައީސް ޔާމީނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު ފެއިލްވެފައިވާކަން ހާމަވާ ކަމެއް

ހުކުރުދުވަހު ހިނގައިދިޔަ ބިރުވެރި އަދި ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީގައި އުމުރުން 14 އަހަރުގެ 2 ކުޑަކުދިން މަރުވެގެންދިއުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ ޢާދުލުގެ ނިޒާމު ބޮއްސުންލައި، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މިއަދު ނާމާންކަމާ ބިރުވެރިކަމުން ފުރިގެންވާ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ނެތި ވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ޤައުމެއްކަން ހާމަވާ ކަމެކެވެ. ފާއިތުވީ 2 އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރެގައި މާރާމާރީތައް ގިނަވެ، އަމަން އަމާންކަން ގެއްލެމުން އަންނަކަމީ ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުވައްސަސާތައް ފެއިލްވެފައިވާކަން ހާމަވާ ކަމެކެވެ. read more…

ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަންގެ ލީޑަރަށް ނިސްބަތްކޮށް ސަރުކާރުން ދައްކަވާ ވާހަކަތަކުން ސަރުކާރު ޖެހިލުންވާ މިންވަރު ހާމަވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމަށް އަމުރު ނެރުމުގެ ފަހަތުގައި 1 ޖޫން 2016 ގައި އެކުލަވާލެވުނު އިދިކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އިއްތިހާދު، ‘ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން’ ގެ ލީޑަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދާއި އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ހުންނެވިކަމަށް ވިދާޅުވުމަކީ ސަރުކާރުން ރާވައިގެން ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަންގެ މަަސައްކަތްތައް ކިލަނބުކޮށްލުމަށް ފަތުރާ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފް ވާހަކަތަކެކެވެ. އިދިކޮޅު ހުރިހާ ސިޔާސީ ފަރާތްތައް އިއްތިހާދުވުން އިއުލާން ކުރުމަށްފަހު އެންމެ 2 ދުވަސް ތެރޭގައި އެ read more…

Condemning the Government’s Attempts to discredit United Opposition

The Maldives United Opposition (MUO) condemns in the strongest terms the Maldives government‘s attempts to discredit the United Opposition by stating the leader of the United Opposition former Vice President Dr. Mohamed Jameel Ahmed was involved in fabricating a warrant to arrest the President of the Maldives, Abdulla Yameen. Less read more…

Agreement to Form The United Opposition

Agreement to Form The United Opposition

ޑިމޮކްރެސީއާއި ދުސްތޫރީ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އިއްތިޙާދެއް ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ އެއްބަސްވުން

ޑިމޮކްރެސީއާއި ދުސްތޫރީ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އިއްތިޙާދެއް ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ އެއްބަސްވުން

More Statements

Events

MUO street gatherings begin in Addu City. Meeting held in Feydhoo at forefront of participation from other atolls and islands

28 July 2016 Addu City- The Maldives United Oppositions street gatherings and political activity have begun in Addu City. A well-attended meeting was held on the night of 28 July in front of the MDP Haruge Activity Centre in Feydhoo in which key speakers included prominent political and popular figures from Addu City including Mayor Abdullah Sadiq and MP for Hithadhoo South Constituency Ali Nizar. (more…)

އެމްޔޫއޯ ގެ ސިޔާސީ މަގުމަތީ ހަރަކާތްތައް އައްޑޫ ސިޓީގައި. ފޭދޫ ޖަލްސާ އަކީ އެހެން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ފެށިގެން ދިއުމުގެ ރަމްޒެއް

28 ޖުލައި 2016 އައްޑޫ ސިޓީ – އެމްޔޫއޯ ގެ ސިޔާސީ މަގުމަތީ ހަރަކާތްތައް މާލޭގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީގައިވެސް ފެށިއްޖެއެވެ. 28 ޖުލައި 2016 ވީ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީ ފޭދޫ ހަރުގެ ކުރިމަތީ ބޭއްވިގެން ދިޔަ އެމްޔޫއޯ ޖަލްސާ އަކީ އެހެން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ފެށިގެން ދިއުމުގެ ރަމްޒެއް ކަމުގައި އެމްޔޫއޯ އަށް ތާއީދު ކުރައްވާ އައްޑޫ ސިޓީ ގެ މެމްބަރުން ފާހަގަކުރައްވައެވެ. (more…)

Thousands attend MUO rally despite obstacles and uncertainty fostered by the government’s refusal to permit a public venue

Male’ 20 July 2016- The Maldives United Opposition’s first rally in Male’ was held  last night (20th July) with thousands attending despite obstacles and uncertainty fostered by the government’s refusal to permit a public venue.

Speakers addressed the gathering from a podium erected at the MDP Haruge Activity Centre, across the Marine Drive opposite the artificial beach, so that attendees could stand across the road, allowing traffic to pass through. Senior leaders of the Maldives United Opposition and thousands of people filled out the pavement and artificial beach areas to capacity. Speeches over video-link were broadcast on a screen behind the podium from MUO leaders in exile in London, Dr. Mohamed Jameel Ahmed, Deputy Leader Ali Waheed and Advisor former President Mohamed Nasheed.

IMG_0432

The first of the rally’s 13 speakers was the MDPs Parliamentary Group Leader Ibrahim Mohamed Solih MP. The minority leader in parliament reiterated the MUOs objective for an interim arrangement or transitional government to ensure free and fair elections. Stating the government of President Yaameen Abdul Gayoom had failed, he said that the future generation had been saddled with debt. He likened the present regime to a wooden hut with decaying pillars.

Deputy Leader of the Adhaalath Party Ali Zahir in his speech said that the rally signified the beginning of the end for the present government. He said that an interim government would repeal all unlawful transactions being made by the government and would reinstate security personnel who may get expelled for refusing to obey unlawful orders. Former Deputy Leader of the Dhivehi Qaumee Party and former State Minister Imad Solih and MUOs Shadow Minister for Judicial Reform Hisaan Hussain spoke on the themes of individual accountability for security personnel who act unlawfully. Former Islamic Minister Dr Abdul Majeed Abdul Bari in his speech said that Chief Justice Abdulla Saeed admitted in 2009 that he was forced to rule unfairly against the MDP government, and that others in the judiciary had complained of compelling circumstances being advanced against them by the government.

The elected Vice President of the PPM government and MUO Leader Dr Mohamed Jameel Ahmed, in his teleconferenced speech said that islands being awarded illegally will be reclaimed, local councils will be empowered, and mid-market tourism will be promoted under an interim government. Saying that President Yameen had jailed rivals because he fears a competitive election, Dr. Jameel said that President Yaameen must take responsibility for the unprecedented theft of nearly US$80 million from the state-owned tourism promotion company.

The MUOs Shadow Minister of Health Social Welfare and Gender Sidhaatha Shareef spoke on the breakdown of health services and social security and highlighted broken pledges of the ruling regime.

Former Speaker of parliament and Chair of the MDPs Foreign Relations Committee Abdulla Shahid MP likened the government to a mystery plague that had beguiled the public and looted them of their wealth. Abdulla Shahid highlighted that the whole world was behind the opposition, noting that some of the major countries and international bodies were issuing statements in Dhivehi to avoid government spin.

Advisor of the MUO former President Mohamed Nasheed said that recent history and experiences show the necessity for an interim arrangement. He said that all parties and politicians must work together to realize the hopes of the Maldivian people. Stating that all opposition parties are working together to this end he said the lives of the Maldivian people have always been tied to the sincerity of the country’s rulers. He called upon Opposition supporters to move beyond fear and draw courage from each other, adding that this government needed to be changed and an interim government established in its place. Quoting a verse referring to all colors becoming as one for the good of the nation, he said the transitional government will comprise of diverse political groupings in the country and will reform independent institutions and the judiciary.

Former managing director of the State Trading Organization and brother of the jailed ex-Defense Minister Retired Colonel Mohamed Nazim, the MUOs Shadow Minister of Transport & Trade Adam Azim,  urged the Police and security personnel not to inflict violence on the Maldivian people on the orders of superiors. He also claimed that his brother was framed by the Police naming the Policeman alleged to have planted evidence adding that the discovery of former Vice President Ahmed Adeeb’s DNA on the pistol found in Nazim’s home conclusively proves that he was framed.

Azim said the current regime’s mega-projects, including the Malé-Hulhulé bridge, a 25-storey hospital tower, and airport expansion, involve massive corruption, contending that the actual cost of each project is much lower and that the bridge was being built on a budget that could build two such bridges and 3 buildings were being done on an inflated budget that could finance six such buildings.

Deputy Leader of MDPs Parliamentary Group Rozaina Adam MP, before beginning her speech, took a selfie with the crowd in the background, celebrating the large attendance. She expressed gratitude to the crowd for turning out in large numbers despite the government’s repeated obstructions and denials of political space to the opposition.

The night’s surprise was the screening of a pre-recorded speech by MUO Spokesperson Ahmed Mahloof MP, sentenced recently to a prison term of 4 months and 24 days on the ridiculous charge of attempting to jump bail by fleeing Police custody. MP Mahloof said that the night’s rally was a beginning for MUO street activities and urged all supporters to join street protests to end President Yaameen’s government. He expressed the hope that he would see the downfall of this government and be free much before his prison sentence was over.

The night’s last speaker was the MDPs Chairperson and Maldives United Opposition’s Deputy Leader Ali Waheed, who began his speech by calling  on the Police and military to change the government and usher in an interim government.

He deplored stalled Police investigations into the disappearance of journalist Ahmed Rilwaan, the increase in violent incidents and murders, and the machete killing of Dr Afraasheem Ali, stating that the government was hastening to execute the death penalty on the only witness who could lead investigations on to others alleged to have funded and ordered the killing. Ali Waheed referred to “powerful sources” claiming that the opposition was in possession of a 50-page report on the murder of MP Afrasheem Ali that cannot be made public yet for fear that evidence could be destroyed. Saying that the current regime only had three platoons of 4o from the security services and six judges behind them and propping them up, he  reiterated calls for the country’s security personnel to rise up to challenges facing the country and to come forward and facilitate the establishment of an interim administration.

To end the rally the large gathering joined in a special prayer against tyranny read out by MDP youth wing member Mohamed Waheed.

 

More Events

News

MUO will do everything possible to stop or reverse deal for Faafu or any part of Maldives
MUO petitions President Yaameen Abdul Gayoom to adhere to transparency obligations and the Right to Information Act as regards the future of Faafu Atoll
ނަހަމަ ގޮތްތަކަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ޕީޕީއެމުންހިންގަމުން ގެންދިއުމާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އާއި ދައުލަތް ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ މުއައްޒަފުންނާ ކުރިމަތިކުރުވާ މަޖުބޫރީ ހާލަތާ ދެކޮޅަށް “މަޝްވަރާ ޕެނަލް”
MUO to hold Panel Discussions to disseminate awareness on measures to avoid undue political intimidation and threats against jibs of Civil Servants and staff in state-companies.
Call to stop regime intimidation and coercion in PPM membership drive seen as ruses to further manipulate the electoral process and outcomes of local council elections 2017
MUO Delegation meets Ms. Laura Clarke, the Head of the FCO South Asia and British High Commissioner H.E. James Dauris
Call for immediate release of Colonel (Ret) Mohamed Nazim and for Maldives government to honour international treaty obligations
Condemnation of Maldives government’s coercion of sections of judiciary in fabrication of undisclosed charges to confiscate Shadow Minister’s passport.
އެމްޔޫއޯގެ ނައިބު ލީޑަރ ކަމަށް އަލްފާޟިލާ ޞިފާ މުހަންމަދު ހަމަޖައްސަވައިފި
Ms. Sifa Mohamed appointed Deputy Leader of MUO
Condemnation of government fostering unlawful collusion of state institutions to garner undue favor by interrupting upcoming local council elections
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަން ކަމިޝަނުން އޮޅުވާލާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ!
Maldives United Opposition calls for the immediate release of MUO Shadow Minister Mr. Ali Niyaz and calls on government to stop disrupting political activity in the run up to Local Council Elections
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުން އެއީ ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ހިންގުމަށް އޮތް ހުރަހެއް
Condemnation of government attempts to intimidate MPs from political dissent through threats of coercing sections of judiciary to endorse confiscation of property
Maldives United Opposition Calls on the Government of Maldives to Stop the Sale of Feydhoofinolhu and Fushidhiggaru; Reiterates that a MUO Government will Seize any Natural Resources Sold Without due Transparency and Process
MUO Reiterates Matters of Concern for Investors
MUO welcomes PPM Leader’s decision to withdraw support for government and are resolved to work with President Maumoon to rectify injustices and reversals in democracy
MUO extends greetings on 5th anniversary and appreciates announcement by PPM MPs to rectify past wrongs to prioritize national interests
MUO condemns government’s despotic attempts to destroy political party system through coercing sections of the judiciary to incriminate opposition leaders
UK High Commissioner HE James Dauris meets MUO officials in Male’
Deputy Chief of Mission at Colombo US Embassy Robert Hilton meets MUO Representatives in Male’
ރައީސް ޔާމީން ވަގުތުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން ގެ ލީޑަރ ޑރ. މުހަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ގޮވާލައްވައިފި.
Call for President Yaameen Abdul Gayoom’s immediate resignation
ބޮޑެތި ޚިޔާނާތާއި އެކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި މަނީލޯންޑަރިންގެ ނާރެހުގައި ހިމެނޭ ނައިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ޖިހާދާއި ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ދިވެހި ސަލާމަތީ ޚިދްމަތްތަކުން ހައްޔަރުކޮށް ދެއްވުމަށް އެމްޔޫއޯ ގެ ލީޑަރ ޑރ. މުހަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި.
MUO deplores passage of law criminalizing defamation and calls upon Maldives government to desist from muzzling the Press to dispel allegations of high corruption
Call for resolute action from international well-wishers against government’s failures to respect treaty obligations and uphold universal values
ވާދަވެރި އިއްތިހާދު ރޫޅާލެވޭތޯ ސަރުކާރުން ހިންގާ ޣައިރު ގާނޫނީ ޢަމަލުތައް ހުއްޓާލައި، ފުލުހުން ގާނޫނީ މަގަށް އެނބުރި ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހައްޔަރުކޮށްދެއްވުމަށް ދެންނެވުން
Commonwealth Special Envoy Dr. Willy Mutunga holds discussions with senior officials of Maldives United Opposition
MUO street gatherings begin in Addu City. Meeting held in Feydhoo at forefront of participation from other atolls and islands
އެމްޔޫއޯ ގެ ސިޔާސީ މަގުމަތީ ހަރަކާތްތައް އައްޑޫ ސިޓީގައި. ފޭދޫ ޖަލްސާ އަކީ އެހެން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ފެށިގެން ދިއުމުގެ ރަމްޒެއް
Condemnation of government attempts to intimidate, harass, and tarnish reputations of MUO Shadow Cabinet Ministers
Maldives United Opposition expresses alarm over President Yaameen’s announcement of one-man rule and his insults against democratic nations
އެމްޔޫއޯ ގެ ރައީސް ޑރ. މުހަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްވި ޚިތާބު: ފަރުދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ މިނިވަންކަންގެއްލި ދިވެހިގައުމުގެ ސިޔާދަތާއި އިސްތިގްލާލް އަނދިރިކަމެއްގައި
MUO launches Detainees & Welfare Fund
އެމްޔޫއޯ އިން “ޑީޓެއިނީ އެންޑް ވެލްފެއަރ ފަންޑް” ގެ ނަމުގައި ހައްޔަރީން ގެ ޚައިރާތު ފަންޑެއް އިފްތިތާހްކޮށްފި
Thousands attend MUO rally despite obstacles and uncertainty fostered by the government’s refusal to permit a public venue
MUO shadow cabinet passes to reinstate Police personnel expelled for refusing to obey unlawful orders and to regard freedom for Ahmed Mahloof as a priority
ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރަކަށް ތަބާނުވެގެން ވަކިކުރެވޭ ފުލުހުން މަގާމަށް އިއާދަ ކުރުމަށާއި، މިނިވަން ކުރުމަށް ޝަރުތުކުރެވޭ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ތެރޭ އަޙްމަދު މަހްލޫފް ހިމެނުމަށް އެމްޔޫއޯގެ ހިޔަނިކެބިނެޓުން ނިންމައިފި
MUO calls for reversal of injustice and immediate freedom for Spokesperson Ahmed Mahloof MP.
MUO Congratulates New Prime Minister of UK
MUO Rally Update
Maldives United Opposition to hold first rally in Male
MUO raises concerns of Foreign Companies investing in underhand deals
ފުލުހުންގެ ތަފާތުކުރުންތަކާ އާންމުންނާއިމެދު ހަރުކަށިވުން ހުއްޓަވާލައްވައި ގާނޫނު އަސާސީ އަށާއި ގަވާއިދު ތަކަށް ތަބާވުމަށް އެމްޔޫއޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ޖުލައި 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވޭ އެމްޔޫއޯ ގެ ބޮޑު އެއްވުން، “އިންތިގާލީ މަގަށް ރާއްޖެ”  ފަހުގެ ތައްޔާރީތަކާއިއެކު ކުރިއަށް
ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު ޢީދުގެ ތަހްނިޔާ އާއި ހެޔޮ ދުޢާ އެމްޔޫއޯގެ ލީޑަރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސް ކުރައްވާ.
MUO Leaders extend Eid Greetings and Best wishes to Maldivian people
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އަދި ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ހާލަތާއިމެދު ތަފާތު އެކި ފަރާތަކަށް އެމްޔޫއޯ ގެ ވަފްދު ގެ މެމްބަރުން ނިއުދިއްލީގައި މައުލޫމާތު ދެއްވި
MUO Shadow Cabinet Meeting and Conference attended by John Glen MP
ބަދަލުވަމުންދާ ސިޔާސީ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އިންޑިޔާގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ޝެޑޯ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި
MUO Submit Cases Requisitioning Police to Arrest President Yaameen and Conduct Criminal Investigations
ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރައްވައިގެން ޖިނާޢީ ތަޙްޤީޤް ހިންގަވައިދެއްވުމަށް އެދިއްޖެ
ސިޔާސީ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއާއި ރައީސް ނަޝީދާއި ޑރ. ޖަމީލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފުވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރާނަން – ޑރ. ޖަމީލް
ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންގެ ރައީސަށް އޮޕޮޒިޝަން ޔުނައިޓެޑްގެ ލީޑަރ ޑރ. ޖަމީލް ޝުކުރު ދަންނަވަައިފި
އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކެނެޑާގެ ސަފީރު ގޯޑަން ކެމްބެލް އާއި ޔުނައިޓެޑް އޮޕޒިޝްނުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިހާރުގެ ޙާލަތަށް ބަލައި ޝެޑޯ ކެބިނެޓުގެ އިބްތިދާޢީ ވިސްނުމަކީ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުތަކުގައި ބައިވެރިނުވުން
Dr. Saravanamuttu’s speech outlines important messages for Maldivian politicians.
Maldives’ former vice president jailed on terrorism charges
Reuters
އަދީބުގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ބޭއިންސާފުން – އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު
Vaguthu Online
އަވަސް އަރުވާލައިގެން އަދީބަށް ހުކުމް ކުރީ ރައީސް އަންގަވައިގެން: ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން
Mihaaru News
ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ: ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން
Mihaaru News
Maldives United Opposition holds first Shadow Cabinet Meeting
މިނިވަން އިންތިހާބަކަށް އެެތެރެ އާއި ބޭރުން ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިކުރާނަން: ޖަމީލް
ހަތުރުން މިތުރުންނަށް މިވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން: މަހްލޫފް
Maldives opposition shows united front, urges supporters to “set aside differences”
Maldives Independent
Agreement to Form the United Opposition Signed
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރަކަށް ޖަމީލް އައްޔަން ކުރަން ނިންމައިފި
Mihaaru News
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަކީ ސަރުކާރަށް ދޭ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް: ރައީސް ނަޝީދު
Raajje.mv
އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް އެއްގަލަކަށް އެރުމަށް ލަންޑަންގައި ލީޑަރުންގެ ސައްލާއެއް
Avas
އިދިކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން އަނެއްކާ ވެސް ހަރަކާތްތަކެއް ފަށަނީ
CNM
ސިޔާސީ މަސްރަހަށް “ބަދަލެއް” ގެނައުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ލަންޑަންގައި ބާއްވަނީ
Mihaaru News
Jameel to head new opposition coalition to oust Yameen
Maldives Independent

More News

Tweets

contact

To contact us please email: contact@maldivesunitedopposition.com

Media Kit